Kvalitetspolicy

Jan Mekan i Svartå AB är ett legoproducerande mekaniskt verkstadsföretag. Vårt mål är att alltid stå för korta ledtider och säkra leveranser av produktionssäkra produkter.

Inom organisationen skall vi uppfylla de krav, behov och förväntningar som våra kunder ställer, vilket förutsätter rätt kvalitet i rätt tid. Vårt företag strävar mot ett 0-felstänkande och vår väg mot detta är:

  • Ordning och reda
  • Rätt kvalitet till rätt pris
  • Alltid uppträda ärligt och ha ansvar gentemot våra kunder
  • Vårda våra medarbetare
  • Göra vårt bästa i varje situation
  • Ständigt försöka bli bättre